Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Verordening precariobelasting 2020

Dit is een belasting die ondernemers aan de gemeente betalen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de openbare weg.

Precariobelasting is een vergoeding die u als ondernemer betaalt als u gebruik maakt van de openbare ruimte. Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn kabels en leidingen, terrassen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames en vlaggen.

Waarvoor en hoeveel u als ondernemer aan precariobelasting betaalt, vindt u op de pagina over de precariobelasting.