De Wmo-raad zoekt een secretaris/notulist

Vindt u het belangrijk om mee te praten en mee te denken over het beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Diemen? Wellicht is secretaris/notulist worden van de Wmo-raad iets voor u!

Wat is de Wmo?

De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten. Uitgangspunt van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. De meeste mensen kunnen hier zelf voor zorgen. Mensen die dat niet kunnen door ziekte, ouderdom of een handicap, kunnen terecht bij de gemeente.

Wat doet de Wmo-raad?

De Wmo-raad telt acht leden en geeft - gevraagd en omgevraagd - advies aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente betrekt dit advies vervolgens bij het vaststellen van beleid. De Wmo-raad volgt ook kritisch de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd.
Vergaderingen vinden plaats op de tweede donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) van 10.00-12.00 uur. Daarnaast vraagt het werk de nodige leestijd. Soms wordt een bijeenkomst van de gemeente of belangengroep bijgewoond. Tot slot maakt het onderhouden van een netwerk deel uit van de functie om inzicht te krijgen in hoe het beleid in de praktijk werkt. Voor deze vrijwilligersfunctie ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.

Werkzaamheden secretaris/notulist

Aan de functie wordt nader invulling gegeven in overleg met de nieuwe secretaris. Wij denken in ieder geval aan:
• Het opstellen van de verslagen van de vergaderingen van de Wmo-raad;
• Het verzorgen van het archief van de Wmo-raad en
• Het in overleg met de voorzitter opstellen van adviezen van de Wmo-raad

Waarom lid worden van de Wmo-raad?

•    U oefent mede invloed uit op de ontwikkelingen op het gebied van Wmo door gevraagde en ongevraagde advisering aan het bestuur.
•    Daarmee versterkt u met uw collega’s in de Wmo-raad de positie van inwoners.
•    Het is een interessante, leerzame en leuke functie.

 Wat vragen we van u?

• U heeft ervaring met het maken van verslagen.
• U heeft affiniteit met en kennis van Wmo-gerelateerde zaken.
• U woont in Diemen.
• U bent in staat een goede vertaalslag te maken van ervaring en praktijk naar advies en beleid.
• U kunt zich inleven in de belangen van cliënten, maar ook onderscheid maken tussen persoonlijke belangen en algemene belangen.
• U heeft een positieve en open houding en zo nodig een kritische blik.
• U beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
• U werkt graag in teamverband.

Belangstelling?

Stuur uw motivatiebrief met CV per email uiterlijk 10 mei a.s. aan mevrouw L. de Berg, voorzitter van de Wmo-raad, via wmoraad@diemen.nl. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via 06 - 48 59 07 43.