Fractieopvolger Cor Jabaaij VVD

Fractieopvolger Cor Jabaaij VVD

Fractieopvolger Cor Jabaaij VVD
Cor Jabaaij
A: Postbus 191, 1111 AD Diemen
T: 06 51 37 48 61
E: cor.jabaaij@diemen.nl 

Social media:

LinkedIn
Twitter

Nevenfuncties:

  • Programmamanager - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • Lid oudergeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Florente Basisscholen - GMR Stichting Florente Basisscholen;
  • Bestuurslid Beheervereniging Sniep fase 6a/b.