Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Fractieopvolger Nico de Bruijne VVD

Fractieopvolger Nico de Bruijne
Nico (N.J.) de Bruijne

A: Postbus 191, 1110 AD Diemen
E: nico.de.bruijne@diemen.nl 

Social media:
LinkedIn

 Nevenfuncties:

•    Projectofficier, Ministerie van Defensie;
•    Eigenaar, ONENCO Communicatieadviesbureau;
•    Strategisch communicatieadviseur, Provincie Fryslân.