Frank Geerts PvdA

Frank Geerts PvdA
Frank (F.W.) Geerts

A: Slijkschelp 6, 1112 CX Diemen
T: 06 247 703 06
E: frank.geerts@diemen.nl 

Nevenfuncties:

  • geen