Rekenkamer

Dit directeursmodel wordt ingevuld door adviesbureau Necker van Naem. De Rekenkamer van de gemeente Diemen staat onder leiding van directeur mevrouw Lauryan Bakker  Necker van Naem heeft veel ervaring met de oprichting van rekenkamers, talloze (rekenkamer)onderzoeken op allerlei beleidsterreinen (voor zowel kleine als grote gemeenten) en kennis van zowel het lokale bestuur als de lokale politiek. De huidige rekenkamer is sinds 1 april 2011 aan de slag.

Doel


De Rekenkamer Diemen voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en heeft zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van (de uitvoering van) het gemeentelijke beleid. Dit doet de rekenkamer onafhankelijk maar niet onbewogen. De Rekenkamer wil toegevoegde waarde hebben. De focus van de Rekenkamer ligt daarom op relevante onderzoeken en heldere rapporten die de raad verder brengen. Verder kenmerkt de Rekenkamer zich door een effectieve aanpak, vakinhoudelijke kennis en communicatie. Passend bij onze visie is de regelmatige communicatie met alle betrokkenen in de gemeente Diemen. De Rekenkamer vindt dat noodzakelijk om optimaal te kunnen functioneren.

Bevoegdheden en taken


De (wettelijke) bevoegdheden en taken van de Rekenkamer zijn vastgelegd in:

  • Gemeentewet;
  • Verordening rekenkamer gemeente Diemen 2011;
  • Reglement van Orde Rekenkamer Diemen;
  • Onderzoeksprotocol Rekenkamer Diemen.

Daarnaast stelt de Rekenkamer jaarlijks een Jaarplan en Jaarverslag vast. Hierin staat beschreven wat de visie en werkwijze van de Rekenkamer is, welke onderzoeken uitgevoerd werden en welke onderzoeken er voor het nieuwe jaar op het programma staan.

Contact


Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u een suggestie voor een onderzoek doen? Neem dan contact op via rekenkamer@diemen.nl. U kunt ook bellen met de secretaris/onderzoeker mevrouw Lauryan Bakker 06-17589183.