Livestream raadsvergaderingen

In het licht van de oplopende coronabesmettingscijfers en de daarvoor afgekondigde maatregelen heeft het presidium van de gemeenteraad van Diemen besloten dat raadsvergaderingen de komende tijd weer digitaal gehouden worden. Dit geldt zowel voor de besluitvormende raadsvergaderingen als voor informatieve raadsvergaderingen. Op deze manier zijn het democratische besluitvormingsproces en de veiligheid en gezondheid van de deelnemers het best gewaarborgd. Insprekers bij de raadsvergaderingen kunnen digitaal meedoen aan de vergadering. De vergaderingen zijn voor belangstellenden zoals gebruikelijk te bekijken via het YouTube-kanaal van de gemeenteraad.

Wanneer is er een vergadering van de gemeenteraad? Via deze link komt u bij de vergaderkalender.