Inzage bouwarchief

Tot 2014 zijn bouwvergunningen voornamelijk op papier gearchiveerd. Het bouwarchief van de gemeente Diemen is daardoor zeer groot. De gemeente Diemen werkt al een tijd aan het digitaliseren van het bouwarchief. Dat bespaart ruimte. We kunnen er zo voor zorgen dat het makkelijker wordt om stukken terug te vinden en om de benodigde stukken bij een verzoek om archiefinzage snel te bieden. We zijn dan namelijk geen extra tijd meer kwijt aan het kopiëren of inscannen. Het digitaal verstrekken draagt ook bij aan duurzaamheid. 

Het digitaliseren van het bestaande bouwarchief neemt een aantal jaren in beslag. De verwachting is dat begin 2023 alles gedigitaliseerd is. Om de stukken te kunnen digitaliseren moeten papieren dossiers gescand worden. De papieren dossiers zijn op dat moment dus niet te raadplegen en er kunnen dan ook geen (digitale) afschriften gegeven worden. Het kan zo zijn dat u in zo’n geval langer moet wachten op stukken dan u van ons gewend bent. De wachttijd kan oplopen met enkele weken. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 

U kunt bouwtekeningen van verleende omgevingsvergunningen die zijn overgedragen aan het bouwarchief, waaronder geveltekeningen, plattegronden, constructietekeningen en berekeningen opvragen en inkijken. 


Aanvraag Inzage Bouwarchief

Voor het opvragen, in behandeling nemen en inzage van bouwvergunningen worden er conform de verordening leges berekend. De leges bedragen € 24,15 ( tarief 2022) exclusief kopieerkosten (hangt van aantal en formaat af). U krijgt de factuur thuisgestuurd.

Het aanvraagformulier wordt na ontvangst in behandeling genomen. Daarna wordt er, indien noodzakelijk, tussentijds contact met u opgenomen. 

Als het nodig is, maakt de gemeente in overleg met u een afspraak.