Tarieven Rustoord in 2023

Behorend bij de Heffingsverordening begraafplaats Rustoord, betreffende begraven, asbestemmingen, onderhoudsrechten, accommodatiegebruik en andere lijkbezorgingsrechten.

Normale begraafuren: maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 14.30 uur.
1 Begraven in een algemeen graf:    
1.1    Begraven algemeen graf volwassene    € 929,00
1.2    Begraven algemeen graf t/m 11 jaar    € 465,00

De tarieven voor het begraven in een algemeen graf zijn inclusief het verschuldigde grafrecht gedurende 10 jaar. Daarna kan ruiming plaatsvinden. Bij elke begraving in een algemeen graf wordt tevens een verplichte onderhoudsbijdrage voor de betreffende periode van 10 jaar in rekening gebracht. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (7). Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen (9)

2 Begraven in particulier graf    
2.1    (Her)begraven particulier graf volwassene    € 843,00
2.2    (Her)begraven particulier graf t/m 11 jaar    € 422,00
2.3    (Her)begraven kindergraf 80 x 100    € 422,00
2.4    (Her)begraven kindergraf 80 x 200    € 582,00

De tarieven voor het begraven in een particulier graf zijn exclusief het verschuldigde grafrecht. Zie tarieven grafrechten particulier graf/kindergraf/urnen graf(4). Bij elke begraving in een particulier graf of bijzetting in een urnengraf wordt tevens een verplichte onderhoudsbijdrage in rekening gebracht. Zie hiervoor onderhoudsbijdragen (7).

3 Overige begraafkosten    
3.1    Gebruik rijdende baar, incl. baarkleed    € 59,00
3.2    Aanbrengen grafgroen algemeen graf    € 84,00
3.3    Opgraven algemeen graf/particulier graf na 10 jaar    € 843,00
3.4    Opgraven algemeen graf/particulier graf binnen 10 jaar    € 1.506,00
3.5    Samenvoegen / ruimen graf en eerste plaats vrij maken    € 540,00
3.6    Samenvoegen / ruimen graf en tweede of derde plaats vrij maken    € 383,00
3.7    Verwijderen / herplaatsen grafbedekking    € 366,00
3.8    Verwijderen / herplaatsen grafbedekking voor dubbele graven of grafkelders    € 425,00

4 Grafrechten particulier graf / kindergraf /  urnengraf    
4.1    Grafrecht particulier graf bij uitgifte (min. 20, max. 50 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar), per jaar    
€ 60,00
4.2    Grafrecht particulier graf 2 diep bij uitgifte (min. 20, max. 50 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar), per jaar    € 94,00
4.3    Grafrecht kindergraf bij uitgifte (min. 10, max. 50 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar), per jaar    € 47,00
4.4    Grafrecht asbestemmingsplaats (min. 5, max. 10 jaar) of verlengen (min. 1, max. 10 jaar), per jaar    € 47,00

Particuliere en kindergraven worden standaard tot een maximum van 2 diep uitgegeven. Particuliere graven gelegen in het islamitische gedeelte van de begraafplaats zijn standaard 1 diep. Het grafrecht voor een urnengraf 40 x 40cm impliceert het maximaal bijzetten van 2 asbussen. Het uitsluitend recht op een graf / gebruiksrecht op een urnengraf impliceert tevens de verplichting tot het betalen van een (jaarlijkse) onderhoudsbijdrage voor de begraafplaats. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen begraafplaats (7).
 
5 Asbestemmingen
5.1    Verstrooien in/op particulier/urnengraf    € 109,00
5.2    Verstrooien op het strooiveld    € 109,00
5.3    Bijzetten asbus    € 109,00
5.4    Toeslag bijzetten asbus of verstrooien as i.a.v. nabestaanden    € 105,00
6    Gebruik accommodatie    
6.1    Gebruik van aula, per half uur, (met mechanische muziek)    € 308,00
6.2    Gebruik van condoleanceruimte/koffiekamer, per half uur    € 216,00
De daadwerkelijk gebruikte uren worden afgerekend en afgerond op halve uren. Tarieven buiten de normale begraafuren op aanvraag
7   Onderhoudsbijdragen begraafplaats    
7.1    Onderhoudsbijdrage begraafplaats algemeen graf, 10 jaar    € 393,00
7.2    Onderhoudsbijdrage begraafplaats, kindergraf, particulier graf en urenplaats, inclusief islamitisch deel per jaar    € 75,00

Behalve bij algemene graven kan de uitgifte/verlenging per jaar of voor maximaal de uitgifte- of verlengingstermijn (bedrag x termijn) vooruit worden betaald. Bij graven, die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd, kan de onderhoudsbijdrage voor maximaal 50 jaar of voor onbepaalde tijd tegen een tarief van al 50 jaar onderhoudsbijdrage worden afgekocht. Voor de hoogte van de onderhoudsbijdrage particuliere graven op het islamitisch gedeelte geldt tot en met 2018 een overgangsregeling naar het standaard tarief onderhoudsbijdrage begraafplaats.

8 Administratieve kosten/vergunningen
8.1    Vergunning gedenkteken algemeen graf    € 31,00
8.2    Vergunning gedenkteken kinder- en particulier graf of urnengraf    € 63,00
8.3    Vergunning opgraven    € 28,00
8.4    Tenaamstelling grafrecht    € 28,00

9 Toeslagen uitvaart op buitengewoon uur
9.1    Toeslag aanvang uitvaart op maandag t/m zaterdag voor 10.00 uur en na 14.00 uur op aanvraag.    
9.2    Toeslag tijdoverschrijding opkomen per 15 minuten    € 86,00

10 Consumptieprijzen    
10.1    Koffie, thee, frisdrank    € 2,55
10.2    Belegd broodje    € 2,95
10.3    Krentenbollen    € 1,30
10.4    Assortiment cake, per stuk    € 1,60
10.5    Assortiment roomboterkoekjes, per stuk    € 0,70
10.6    Assortiment luxe koeken, per stuk    € 2,10

Het verzorgen van de consumpties is op aanvraag.

11 Grafbedekking en materialen    
11.1    Afvoeren zand per diepte    €293,00
11.2    Urnenkelder 40x40cm (inclusief plaatsing)    € 162,00
11.3    Aanbrengen tijdelijke grafmarkering    € 57,00
11.4    Realisatie grafkelders islamitisch begraven    € 1.250,00
    
Behorend bij raadsbesluit van 15 december 2022.