Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Dat kan vier weken voor de verhuizing tot vijf dagen na de verhuizing.

 

Aangifte

U kunt digitaal aangifte doen of u maakt een afspraak en komt persoonlijk naar het gemeentehuis.

Maak uw keuze:

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. Het doorgeven van een verhuizing is gratis. 

 

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en inwonende meerderjarige kinderen voor elkaar
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

U kunt vier weken voor uw verhuizing, maar uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing, het nieuwe adres doorgeven. Geeft u het later door, dan kan de gemeente u een boete geven.

Wat moet u inleveren bij een:

koopwoning: 

  • een kopie van uw koopcontract, alleen de pagina's waarop vermeld naam, adres en handtekeningen

huurwoning:

  • een kopie van het volledig huurcontract

kamerhuur:

  • een kopie van het volledige kamerhuurcontract

inwoning/samenwoning:

  • een verklaring van de hoofdbewoner waaruit blijkt dat er geen bezwaar is tegen de inschrijving en een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner

Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.