Verhuizen binnen Nederland

Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Dat kan vier weken voor de verhuizing tot vijf dagen na de verhuizing. U kunt zonder afspraak langskomen tijdens de normale openingstijden van het gemeentehuis. U kunt ook online aangifte van uw verhuizing doen:

Online aangifte verhuizing  

Aangifte

U kunt digitaal aangifte doen of u maakt een afspraak en komt persoonlijk naar het gemeentehuis.

Maak uw keuze:

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. Het doorgeven van een verhuizing is gratis. 

 

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en inwonende meerderjarige kinderen voor elkaar
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

U kunt vier weken voor uw verhuizing, maar uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing, het nieuwe adres doorgeven. Geeft u het later door, dan kan de gemeente u een boete geven.

Wat moet u inleveren bij een:

koopwoning: 

  • een kopie van uw koopcontract, alleen de pagina's waarop vermeld naam, adres en handtekeningen

huurwoning:

  • een kopie van het volledig huurcontract

kamerhuur:

  • een kopie van het volledige kamerhuurcontract

inwoning/samenwoning:

  • een verklaring van de hoofdbewoner waaruit blijkt dat er geen bezwaar is tegen de inschrijving en een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner