Vertrekken uit Nederland (emigreren)

Verhuist u naar het buitenland? U meldt dit bij de gemeente als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat.

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. 

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland en u komt terug op hetzelfde woonadres, dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Logo DigiDEmigratie doorgeven

Is het niet mogelijk om in te loggen? Dan kunt u ook een afspraak maken voor uw aangifte op het gemeentehuis. 

Afspraak maken

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

 • U kunt dit zelf doen als u 16 jaar of ouder bent
 • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners
 • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen

Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Zo meldt u uw verhuizing naar het buitenland:

U doet de melding binnen 5 dagen voor uw vertrek.

Verhuist iedereen op uw adres mee naar het buitenland?

 • U kunt uw melding schriftelijk bij de gemeente doen.
 • U stuurt een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Blijven er mensen op uw adres wonen?

 • U gaat langs bij de gemeente.
 • U neemt uw geldige identiteitsbewijs mee.

U geeft door:

 • In welk land u zult verblijven
 • Wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
 • De datum waarop u verhuist

Als u uw verhuizing naar het buitenland niet meldt, kan de gemeente u een boete opleggen.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.