Melding over openbare ruimte indienen

Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

Melding ongedierte

Meldingen over ratten, insecten of andere plaagdieren kunnen niet meer worden gemeld bij de gemeente. U kunt contact opnemen met de Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen (KAD). Het KAD zal de melding registreren en u van de nodige informatie en advies voorzien. 

Overige meldingen

U kunt uw vraag of melding doen door direct in te loggen met DigiD of zonder inloggen. Ook kunt u via de Makkelijk Melden app een melding doorgeven. U kunt de app downloaden via de App store of de Play store.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie verstrekt, bijvoorbeeld toevoegen van foto's, zodat wij uw melding snel kunnen afhandelen. 

Meldingen buiten kantooruren

In spoed gevallen kunt u buiten kantooruren bellen met het storingsnummer (020) 31 44 888. 

Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.