Melding over openbare ruimte indienen

Ziet u een probleem in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Denk aan kapotte straatverlichting, zwerfafval, losse stoeptegels, een gevaarlijke verkeerssituatie, een probleem met de riolering in de straat of een melding over de groenvoorziening. 

Meldingen

U kunt uw vraag of melding doen doormakkelijk melden direct in te loggen met DigiD of zonder in te loggen. De links vindt u onder het kopje 'Aanpak'.

Ook kunt u via de Makkelijk Melden app een melding doorgeven. U kunt de app downloaden via de App store of de Play store. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie verstrekt, bijvoorbeeld toevoegen van foto's, zodat wij uw melding snel kunnen afhandelen. 

Meldingen buiten kantooruren

In spoed gevallen kunt u buiten kantooruren bellen met het storingsnummer (020) 31 44 888. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.