Uitkeringsfraude melden

Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering krijgt? Meld dit bij de gemeente.

Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. De gemeente controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand fraudeert, meld dit bij de gemeente.

Heeft u zelf een uitkering? Geef veranderingen dan op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.

Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start de gemeente een onderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat u fraudeert? Dan moet u al het geld dat u teveel heeft gehad terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete.

Voorbeelden van fraude is:

 • niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen, bijvoorbeeld dat u zwart werkt of een dure auto heeft
 • niet doorgeven dat u gevangen zit
 • niet doorgeven dat uw gezin van samenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent 
 • een vals adres opgeven

Een onderzoek werkt zo:

 • De gemeente verzamelt informatie en nodigt u uit voor een gesprek.
 • De gemeente komt op huisbezoek.
 • De gemeente start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijkt de gemeente onder andere op uw adres of de informatie klopt.
 • Denkt de gemeente dat u al lange tijd fraudeert? En meer dan een bepaald bedrag (€ 50.000) teveel heeft gekregen? Dan doet de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek.

Gaat het over iets uit het verleden? De gemeente kan ook een boete opleggen als iemand al geen uitkering meer heeft.

Wanneer u uitkeringsfraude meldt, moet u doorgeven: 

 • adressen
 • werktijden
 • gegevens over een auto
 • inkomsten
 • met wie woont de verdachte samen