Spelregels voor winkelen

Het aantal coronabesmettingen blijft hoog. Daarom blijven de corona-maatregelen gelden, ook voor winkels. Voor de winkels en locaties met een winkelfunctie geldt sinds 3 maart behalve de mogelijkheid om gebruik te maken van bestellen en afhalen (ook wel click & collect genoemd) ook de mogelijkheid om te winkelen op afspraak. Aan deze opties van bestellen en afhalen en winkelen op afspraak zijn wel spelregels verbonden. 

Bestellen en afhalen (click & collect)

Als een winkelier gebruik wil maken van de optie bestellen en afhalen dient er rekening te worden gehouden met de volgende punten:

 • klanten bestellen op voorhand;
 • na een dagdeel (4 uur) kan de bestelling op afspraak worden afgehaald binnen een voorgeschreven tijdvak van maximaal 1 uur;
 • de bestelling kan afgehaald worden buiten de winkel. U kunt denken aan de ingang van de winkel of een afhaalraam. Ook is het mogelijk om een pick-up systeem of een drive-through systeem te gebruiken;
 • de klant komt de bestelling alleen afhalen;
 • de klant mag de winkel niet betreden;
 • er mag geen direct contact tussen de klant en het winkelpersoneel, dan wel tussen klanten onderling plaatsvinden;
 • de betaling vindt bij voorkeur online plaats. Vindt de betaling bij het afhalen plaats, dan geschiedt dit bij voorkeur contactloos, in ieder geval niet in de winkel;
 • de basisregels zoals de 1,5 meter afstand, de hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten blijven gewoon gelden;
 • de winkel moet om 20.00 uur sluiten (met uitzondering van winkels die overwegend levensmiddelen verkopen. Die moeten om 20:45 uur sluiten).

Verder is het belangrijk dat de winkelier de klanten informeert dat de vooraf bestelde of gereserveerde goederen individueel opgehaald moeten worden. Ook is het goed om klanten mee te geven dat, voor zover het afhaalpunt is gelegen in het winkelcentrum, ook in het algemene gedeelte, een mondkapjesplicht geldt.

Het afhaalpunt dient een sobere uitstraling te hebben, zodat er geen spontane oploop van klanten/publiek ontstaat en groepsvorming wordt voorkomen. De winkelier is daarbij zelf verantwoordelijk voor de rij die mogelijk ontstaat (en voor de vereiste anderhalve meter tussen de wachtenden). Daarbij is het van belang dat vluchtroutes, brandblusmiddelen en brandkranen vrijgehouden worden. Het advies is om afstemming met andere winkeliers in de omgeving te zoeken. Daarnaast is het aan de beheerder van de winkel om ervoor te zorgen dat er niet meer personeel in de winkel aanwezig is dan nodig voor het ophalen van artikelen.

Winkelen op afspraak

Winkels die gebruik willen maken van de optie winkelen op afspraak moeten rekening houden met de volgende punten:

 • winkels mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel hebben;
 • een winkel met meerdere verdiepingen mag maximaal 2 klanten per verdieping per tijdvak toelaten;
 • klanten dienen hier minimaal vier uur van tevoren voor gereserveerd (telefonisch of online) te hebben;
 • klanten mogen alleen worden toegelaten in het vooraf aantoonbaar gereserveerde tijdvak;
 • er mag slechts één persoon per reservering worden toegelaten;
 • de afspraken zijn voor minimaal tien minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen;
 • er mag niet meer personeel in de winkel aanwezig zijn, dan strikt noodzakelijk is voor de verkoop van de artikelen;
 • in de winkel mogen uitsluitend activiteiten plaatsvinden die zijn gekoppeld aan het directe verkoopproces (geen demonstraties/workshops, geen horecafunctie en er mag geen eten en drinken voor directe consumptie aanwezig zijn);
 • daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Er is meer algemene informatie te vinden op de website van de Rijksoverheid

Winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van bovenstaande regels. Wie vragen heeft over de interpretatie van de regels kan contact opnemen via het e-mailadres ez@diemen.nl. De gemeente dan haar best doen om zo spoedig antwoord te geven. Ook kan men contact opnemen met de eigen branchevereniging of op de website ervan kijken voor vragen en antwoorden en uitleg van de diverse regels. Daarnaast bestaat de website Mijn Coronaprotocol waar alle geldige protocollen van de diverse branches zijn opgenomen.