Tijdelijke inkomensondersteuning

De overheid ondersteunt zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de Coronacrisis. De gemeente kan met de nieuwe regeling uw inkomen tijdelijk aanvullen.  

Wat houdt de ondersteuning in?

- Een uitkering voor levensonderhoud gedurende maximaal drie maanden tot hooguit het sociaal minimum

en/of

- Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 om zakelijke lasten mee te betalen.  

Meer informatie vindt u in de Vragen & Antwoorden overbruggingsregeling. 

De ondernemer kan een aanvraag voor deze ondersteuning alleen indienen in de eigen gemeente. U kunt het verkorte formulier alléén gebruiken als een eerdere aanvullende Tozo-uitkering is toegekend. Bovendien moet de periode tussen de einddatum van deze uitkering en de datum waarop u de verlenging van de uitkering wilt laten ingaan korter zijn dan 3 maanden.

Dient u voor het eerst een aanvraag in? Dan kunt u gebruik maken van het reguliere aanvraagformulier.

Hieronder leest u hoe u in de gemeente Diemen een aanvraag kunt doen en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Voorwaarden

De Tozo regeling (3) geldt vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Als u aanspraak wil maken moet u:

- een gevestigde zelfstandige zijn, u bent 18 jaar of ouder maar heeft nog geen AOW;

- in Nederland wonen, u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

- uw bedrijf in Nederland uitoefenen;

- ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;

- uw bedrijf gestart zijn vóór 17 maart  2020 18.45 uur en voldoen aan het urencriterium (u bent per jaar minimaal 1.225 uur werkzaam in uw bedrijf); 

- uw inkomen en het inkomen van uw partner niet hoger zijn dan het sociaal minimum.

Wanneer u door de Coronacrisis in acute financiële problemen bent gekomen dan kunt u een aanvraag indienen. 

Direct aanvragen

U kunt op deze pagina direct een aanvraag doen.

Houdt u er rekening mee dat het druk is met de vele aanvragen en verzoeken om informatie. Het kan zijn dat het lang duurt voor we u te woord kunnen staan. Wij begrijpen dat u snel hulp wilt en doen ons uiterste best u zo snel mogelijk te helpen.