Verlenging overbruggingsregeling (Tozo)

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor een verlenging van de tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo 5; van 1 juli tot en met 30 september 2021.

Verlenging Tozo; Per 1 juli 2021 Tozo 5


Tozo 5 aanvragen

Vanaf 1 juli 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen via deze website. Uw Tozo 4 uitkering wordt niet automatisch verlengd.
U kunt de uitkering per 1 augustus 2021 aanvragen met terugwerkende kracht van 1 maand. In juli kunt u dus geen aanvraag meer doen voor de maand juni omdat deze maand nog in Tozo 4 regeling viel. 

Tozo 5 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1,2, 3 en 4  

Indien u als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kan ook in de vervolgregeling een lening voor bedrijfskrediet aangevraagd worden. Hierbij geldt dat de lening voor Tozo 1, 2, 3, 4 en Tozo 5 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157.

Looptijd tot 30 september 2021

Na 30 september 2021 blijft ondersteuning mogelijk voor zelfstandige ondernemers die dat nodig hebben. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Vragen over de Tozo regeling?

Op Rijksoverheid.nl vindt u veel gestelde vragen over de Tozo regeling. 

Voorwaarden inkomen

Inkomen per 1 juli 2021 netto per maand voor:

Gehuwden en samenwonenden

 •  beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541,00;
 • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
 • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78
 • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58.

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders

 • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70;
 • van 18 tot 21 jaar € 266,29.
Wat kunt u aanvragen


U kunt een aanvraag doen voor een Tozo 5 uitkering voor levensonderhoud en/of voor een lening voor Bedrijfskapitaal. De looptijd van Tozo 5 is van 1 juli tot en met 30 september 2021. 

Wat moet u doen

 

 1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt en u geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u het machtigingsformulier invullen en beiden ondertekenen. Het machtigingsformulier moet u uploaden.
 4. U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door middels het inkomstenformulier. U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt. 
Wanneer krijgt u de ondersteuning


Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4-6 weken te laten weten waar u aan toe bent. 

Worden uw gegevens gecontroleerd?


Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Telt deze regeling mee als inkomen?


Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2021. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.
Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Aanvragen

U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Wij weten dan direct of u in onze gemeente woont en hoeven u niet te vragen dit te bewijzen met een kopie van een identiteitsbewijs. Bovendien kunnen we uw aanvraag dan makkelijker en dus sneller verwerken!
Een Digid-sessie duurt 15 minuten, u kunt de sessie altijd verlengen!
 

Logo DigiD Aanvraag Tozo 5 verlenging (noodregeling BBZ)