Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Diemen herdenkt 75 jaar vrijheid

Dit jaar en volgend jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Maar ook vieren we dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

Activiteiten

Tal van landelijke, regionale en lokale partijen organiseren door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen.

Ook in Diemen organiseren we samen met Diemense organisaties en instellingen, speciale activiteiten waarin 75 jaar vrijheid centraal staat. Het herdenken van de Tweede Wereldoorlog is belangrijk.

Daarnaast willen we ook in Diemen het gesprek op gang brengen over het begrip vrijheid. Wat betekent vrijheid voor jou persoonlijk? Wat is nodig om te zorgen dat iedereen zich vrij kan voelen om te doen en te zijn wie hij of zij is, zonder daarbij andermans vrijheid geweld aan te doen? En realiseren we ons wel dat vrijheid kwetsbaar is? Allemaal elementen die op uiteenlopende manieren onder de aandacht worden gebracht. 

Activiteiten kalender  

De viering en herdenking van 4 en 5 mei waren in volle voorbereiding om dit herdenkingsjaar een bijzonder karakter te geven. De Coronacrisis heeft dit helaas onmogelijk gemaakt. U vindt op deze site informatie en beelden, waarmee we de bevrijding herdenken. De hoop is dat we in de 2e helft van 2020 iets fysieks kunnen organiseren. Hier kunnen wij u nog niet over informeren, daarom treft u helaas een erg lege activiteitenkalender aan.

28 Oktober

Voorstelling in De Omval: Songs of Liberty, 75 jaar vrijheid in songs.
Cor Bakker en Fay Claassen

Informatie

Gedurende het jaar wordt deze pagina steeds geactualiseerd.