Drukkerij boekhandel plek voor verzetslieden

De kantoorboekhandel annex drukkerij van Jeanne de Wild aan de Ouderkerkerlaan 7. Hier verbleven veel verzetslieden om even bij te komen. In de drukkerij werd het illegale blad Vrij Nederland gestencild en later gedrukt (foto coll. HKD).

Drukkerij boekhandel plek voor verzetslieden