Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Hoe kan ik meepraten?

Participatie met bewonersavonden en enquête

Na het vaststellen van de Concept-RES en nadat de gemeente een grondige verkenning naar de zoekgebieden heeft gedaan werd het in het najaar van 2020 tijd om de Diemense inwoners weer bij de RES te betrekken. Er werden twee digitale bewonersavonden en een enquête georganiseerd.

Het doel van de eerste bijeenkomst (9/12/2020) was vooral om inwoners te informeren over de stappen die de gemeente zet richting de RES 1.0. Er namen 126 inwoners deel en er werden veel vragen gesteld. De vragen werden beantwoordt via hiervoor ingerichte webpagina’s van de gemeente.

Tijdens de tweede bijeenkomst (15/12/2020), bezocht door 150 inwoners uit Diemen en omringende gemeenten, zocht de gemeente de dialoog met inwoners. In kleine groepen werd gesproken over drie verschillende focusgebieden. Zo was er één groep waarin het ging over het Diemerbos, de Stammerdijk en het gebied richting Driemond en Weesp. Mensen uitten grote zorgen over de mogelijkheid dat er windturbines zouden komen in dit gebied. In de tweede groep werd gesproken over de Diemer Vijfhoek en het gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Vooral inwoners van IJburg lieten hier hun stem – en dan vooral tegen windmolens - horen. Maar er waren ook andere geluiden: 'We moeten de klimaatverandering een halt toeroepen en dat vergt offers van iedereen'. In de derde focusgroep werd gesproken over de zoekgebieden die tegen Plantage de Sniep en Diemen Noord aanliggen. Met name het zoekgebied vlakbij de gemeentewerf (zoekgebied 6) werd bekritiseerd. Een windmolen op die locatie zou veel te dicht bij de stad komen. 

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

kaart focusgebieden 2

Digitale enquête 

Momenteel is de enquête gesloten.