Kaarten zoekgebieden

Zoekgebieden wind

Op dit moment zoekt de gemeente nog in vijf gebieden naar mogelijkheden voor windturbines. Alle gebieden bevinden zich in of nabij het knooppunt Diemen.

Wind 1 uitsnede        Wind 2 zoekgebieden

Zoekgebieden zon

Diemen heeft naast de zoekgebieden voor windenergie ook zes zoekgebieden voor zonnevelden.

Zoekgebieden zon