Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan vraagt u bij de gemeente een terrasvergunning aan.

Klik op deze link om de tijdelijke randvoorwaarden uitbreiding terrassen te bekijken.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 (APV) op:

• Verkeersveiligheid

• Woon- en leefklimaat

• Meest doelmatige gebruik van de openbare ruimte

• Toezicht op het (gewenste) terras vanuit uw onderneming

• Bestemmingsplan

Bij uw aanvraag moet u een plattegrond, schaal 1:100, aanleveren van het (gewenste) terras waarop duidelijk staat aangegeven:

• Aanduiding maten in centimeters

• Waar het terras ligt ten opzichte van de onderneming

• Totale breedte van de gevel

• De breedte en diepte van het terras

• Alle toegangsdeur(en), nooduitgang(en) van de gevel waar het terras op aansluit met duidelijke afmetingen

• Deuren die altijd gesloten zijn en niet als nooduitgang dienen met duidelijke afmetingen

• Objecten (lantarenpalen, fietsenrekken) in de openbare ruimte nabij het) terras

• Bij objecten in de openbare ruimte moet de doorloopruimte gemeten worden van het object tot aan het terras

  • De openingstijden van de terrassen zijn: 

        - Maart tot en met oktober tot 00:00 uur 

        - November tot en met februari tot 20:00 uur

  • Heeft u nog vragen neem dan contact op met de Casemanager Drank & Horecawet en APV.
  • Alleen een volledig ingevuld formulier met bijlagen wordt in behandeling genomen. U stuurt deze naar info@diemen.nl

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.