Lucht & Geluid

Gemeente Diemen voert in samenwerking met de GGD Amsterdam sinds begin 2021 luchtmetingen uit op 33 plekken in Diemen. Dit gebeurt middels Palmesbuisjes, een betrouwbare methode om de concentratie stikstofdioxide (NO2) te meten. De resultaten van deze metingen geven een goed algeheel beeld van de luchtkwaliteit in Diemen. 

Het leeft in Diemen

De aandacht voor luchtkwaliteit leeft sterk onder de inwoners van Diemen. Ook als bestuur heeft gemeente Diemen dit als een belangrijk thema in de duurzaamheidsagenda opgenomen. Gemeente Diemen wil een gezonde leefomgeving voor alle inwoners, maar om hierop beleid te maken en oorzaken aan te pakken, moeten dit gemeten worden. Vanaf 2021 worden op 33 locaties in Diemen metingen uitgevoerd. Op advies van de GGD is er besloten om de metingen een paar jaar achter elkaar vol te houden zodat er over een langere periode een goed beeld wordt gecreëerd van de luchtkwaliteit in Diemen.´

Balans opmaken na één meetjaar

De GGD gaat de resultaten van de metingen elke twee maanden publiceren op de website van Luchtmeetnet en op deze kaart van gemeente Amsterdam. Op deze websites kan iedereen de metingen volgen

Gekeken naar gevoeligheid functies

Bij het bepalen van de 33 meetpunten in Diemen is gekeken naar de meetresultaten op de punten uit eerdere metingen, naar de gevoeligheid van functies, bijvoorbeeld wonen en onderwijs en naar nieuwe ontwikkelingen in Diemen zoals een nieuwe woonwijk en scholen. Er worden buisjes opgehangen op straatlocaties, nabij snelwegen, waterwegen en op achtergrondlocaties. Door straat, snelweg en waterweg locaties met nabijgelegen achtergrondconcentraties te vergelijken ontstaat een indruk van de bijdrage van de betreffende straat, snel- of waterweg aan de lokale concentratie. 

Gemeente Diemen heeft eerder in 2005, 2011, 2012 en 2016 luchtmetingen laten uitvoeren. De laatste meting in Diemen is gedaan in de periode van november 2015 tot november 2016. Toen is stikstofdioxide (NO2) gemeten op vijfentwintig locaties in Diemen. De meetresultaten in Diemen lagen in 2016 ruim onder de advieswaarde van 40 µg/m3.