Energie en Klimaat

De aanpak van de duurzaamheidsagenda op het thema Energie & klimaat bestaat uit:

• Energie besparen
• Duurzame energie opwekken
• Aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving
• Aanpak overige bronnen van broeikasgassen
• Stimuleren en faciliteren van lokale energie-initiatieven

Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden via de links in de rechter kolom.