Jeugd

Iedere ouder heeft wel eens vragen over de opvoeding van zijn of haar kind. Vaak is er over praten met andere ouders, de leerkracht of er over lezen voldoende. Daarnaast is er in Diemen hulp waar iedereen gewoon naar toe kan gaan.

Jeugdconsulent

In Diemen kunt u op diverse plekken terecht, zoals tijdens spreekuren opvoeden, thema avonden over omgaan met pubers, praatgroepjes voor kinderen van gescheiden ouders. U kunt gebruik maken van deze hulp zonder dat een brief met toestemming van een dokter of gemeente nodig is. Voor andere soorten hulp heeft u wel toestemming nodig, deze vraagt u aan bij de jeugdconsulent.

Gezondheidszorg jeugd, consultatiebureau en tips over opvoeden en opgroeien

De GGD kent u als het consultatiebureau en de gezondheidszorg op scholen. Ze begeleiden kinderen van 0 tot 19 jaar en hun ouders. 

Informatie
  • Met de hulpzoeker kunt u zoeken naar specialistische Jeugdhulpper aanbieder
  • U kunt ook een afspraak maken met de gemeente. Op Vragen over jeugd en gezin vindt u meer informatie