Jeugd en opvoeding

Iedere ouder heeft wel eens vragen over de opvoeding van zijn of haar kind. Vaak is er over praten met andere ouders, de leerkracht of er over lezen voldoende.  Ook de jeugdconsulent of GGD biedt hulp bij opvoedvragen. Iedereen kan hier gebruik van maken.

Jeugdconsulent


In Diemen kunt u op diverse plekken terecht, zoals tijdens spreekuren opvoeden, thema avonden over omgaan met pubers, praatgroepjes voor kinderen van gescheiden ouders. U kunt gebruik maken van deze hulp zonder dat een brief met toestemming van een dokter of gemeente nodig is. Voor andere soorten hulp heeft u wel toestemming nodig, deze vraagt u aan bij de jeugdconsulent.

Gezondheidszorg jeugd, consultatiebureau en tips over opvoeden en opgroeien

De GGD kent u als het consultatiebureau en de gezondheidszorg op scholen. Ze begeleiden kinderen van 0 tot 19 jaar en hun ouders. 

Educatie voor jongeren en volwassenen


De gemeente Diemen wil dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Soms is dat moeilijk, bijvoorbeeld als uw kind de Nederlandse taal niet spreekt of niet goed weet hoe een computer werkt. Om uw kind (of uzelf) daarbij te helpen biedt de gemeente verschillende lessen aan. U kunt er meer over lezen op onze Volwasseneducatie-pagina

Informatie
  • Met de hulpzoeker kunt u zoeken naar specialistische Jeugdhulpper aanbieder
  • U kunt ook een afspraak maken met de gemeente. Op Vragen over jeugd en gezin vindt u meer informatie