Jeugdhulp

De Verordening Jeugdhulp Diemen 2022 regelt de toegang tot jeugdhulpvoorzieningen in Diemen. Deze verordening wordt aangepast. Ook de nadere regels worden aangepast.
De inspraakperiode is van 14 juli tot 26 augustus. Inwoners, organisaties en andere belanghebbenden kunnen dan reageren op de voorgestelde nieuwe verordening en nadere regels.

Nieuwe inkoop

Per 1 januari 2022 koopt de gemeente Diemen een deel van de jeugdhulp opnieuw in: de hoog-specialistische jeugdhulp. Daarom wordt de verordening aangepast. Voor gezinnen, lokale teams en jeugdhulpaanbieders wordt het eenvoudiger. U kunt hierover meer lezen op de volgende pagina’s.  

Reactie indienen

Tussen 14 juli en 26 augustus kunnen inwoners, organisaties en andere betrokkenen reageren op de verordening en nadere regels.

  • Dat kan per post (Postbus 191, 1110 AD Diemen);
  • Of per email aan info@diemen.nl onder vermelding van ‘Inspraak verordening zaaknummer 2021-052577’; 
  • Of mondeling bij S. Felix, via (020) 31 44 888. 

Vragen

De inspraakreacties worden verwerkt in een zogenaamde Nota van Beantwoording. Hierin staan de binnengekomen reacties, plus wat de gemeente met de reacties doet. Daarna besluit de gemeenteraad over de verordening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met S. Felix via info@diemen.nl of (020) 314 4888.