Individuele studietoeslag aanvragen

Bent u een student met een beperking en kunt u niet bijverdienen? Vraag dan een individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien komt u in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

De voorwaarden voor het aanvragen van een individuele studietoeslag zijn:

 • U bent minimaal 18 jaar oud.
 • U heeft een beperking.
 • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U heeft geen of weinig vermogen.
 • U bent door uw beperking niet in staat om te werken.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Zo vraagt u een individuele studietoeslag aan:

 1. U neemt contact op met de gemeente.
 2. U geeft onder andere door:
 • uw leeftijd;
 • welke studie u volgt en bij welke onderwijsinstelling u dit doet;
 • wat voor beperking u heeft waardoor u niet kunt werken;
 • hoeveel studiefinanciering u krijgt of hoe groot uw WTOS-bijdrage is;
 • hoe groot uw vermogen is.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.