Algemene plaatselijke verordening

De Algemene plaatselijke verordening (APV) geldt binnen het grondgebied van de gemeente Diemen

De gemeenteraad stelt de APV vast, op grond van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 149 van de Gemeentewet. Uitvoering van de APV wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders.

De bepalingen in de APV regelen het ordelijk verloop. De APV biedt de mogelijkheid voor de politie om strafrechtelijk op te treden tegen bijvoorbeeld hangjongeren, wildplassers, foutparkeerders en dergelijke.

U vindt in de APV bepalingen of regels op heel verschillende gebieden. Deze bepalingen hebben betrekking op: 

  • geluidshinder
  • horeca
  • evenementen
  • standplaatsen
  • vellen van bomen
  • ingebruikname gemeentegrond/openbare weg (vrijstelling of melding objecten)
  • caravan parkeren op de openbare weg