Bodeminformatie opvragen

U moet eerst bodeminformatie van het perceel opvragen voordat u een bodemonderzoek kan laten uitvoeren. Op de website Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kunt u deze kosteloos opvragen. 

Bodemonderzoeken

De meest voorkomende bodemonderzoeken, die uitgevoerd moeten worden door erkende instellingen, zijn voor grondtransacties of ten behoeve van een omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Ook bij aan- en verkooptransacties biedt een verkennend bodemonderzoek inzicht. Op basis van de resultaten krijgt de potentiële koper een goed beeld van de aanwezige risico's en de beperkingen in het gebruik van de bodem voor het doel van de locatie. Uit de uitkomsten blijkt of nader onderzoek nodig is. Voor beide partijen waardevolle informatie.

Inzien bodemrapporten

Indien u het archiefstuk (het betreffende bodemrapport) wenst in te zien of wilt ontvangen kunt u deze per e-mail aanvragen. Daar kunnen leges voor worden berekend. Voor advies en vragen kunt u contact op nemen met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via het Klant Contact Centrum.