Flexwoningen Oekraïners in 2024 naar Diemerdreef

Een deel van de vluchtelingen uit Oekraïne wordt momenteel in Diemen opgevangen in 30 flexwoningen aan de Bergwijkdreef in Diemen Zuid. Daar kunnen de woningen tot de zomer van 2024 blijven staan. De verwachting is dat opvang ook daarna nog nodig is. Daarom heeft het college nu besloten de flexwoningen in de loop van 2024 te verplaatsen naar een plek aan de Diemerdreef, bij de afslag Gooiseweg. Daar kunnen de woningen dan minstens 10 jaar blijven staan. Over de nieuwe locatie vindt op woensdagavond 17 mei van 19:00 tot 20:30 een informatiebijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Diemen.

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn veel vluchtelingen naar Nederland gekomen en in Diemen worden momenteel ruim 200 mensen opgevangen. Van hen zijn er nu 85 gehuisvest in tijdelijke flexwoningen. Dat zijn modulaire woningen die makkelijk aan te passen en te verplaatsen zijn, maar wel voldoen aan alle eisen. Ze staan nu aan de Bergwijkdreef, maar vanwege de toekomstige ontwikkeling van Holland Park Zuid is die plek tijdelijk. Daarom zocht de gemeente naar een nieuwe plek. De locatie aan de Diemerdreef is geschikt omdat de plek goed bereikbaar is, ruimte biedt voor bijvoorbeeld een speelplek en ook dichtbij de voorzieningen in Diemen Zuid is. Tegelijkertijd is inpassing in de omgeving niet al te lastig. 

'Prachtig om te zien hoe Diemen mensen opvangt'

Verantwoordelijk wethouder Sikkes Van den Berg is trots op de opvang die de gemeente biedt: ‘Het is prachtig om te zien hoe Diemen mensen opvangt die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege het oorlogsgeweld. Dat geldt in de eerste plaats voor de gastgezinnen die thuisopvang bieden. Maar het geldt ook voor de gemeente zelf die voortvarend een mooie oplossing realiseerde met de flexwoningen. Met de plek aan de Diemerdreef die we nu willen gaan inrichten, bieden we een oplossing voor de langere termijn. Dat is hopelijk niet nodig voor de Oekraïners. Als zij snel weer terug kunnen, dan zullen de woningen gebruikt worden als sociale huurwoningen voor andere bijzondere doelgroepen met een tijdelijke woonbehoefte. De flexwoningen en de locatie zijn niet geschikt voor de opvang van asielzoekers.’

Als vervolgstap wordt nu een kredietaanvraag bij de gemeenteraad opgesteld. Die is nodig omdat er aanpassingen op het gebied van gas, water, elektriciteit en verkeer moeten worden gedaan. De voorbereidingen daarvoor worden nu ook opgepakt. Het doel is om eind 2024 een mooi, veilige en prettige woonplek klaar te hebben voor de vluchtelingen.