Groot onderzoek naar woonwensen

Vanaf mei 2021 start de gemeente Diemen samen met 30 andere gemeenten weer met het tweejaarlijks onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’(WiMRA). Komende weken krijgt een groot aantal inwoners van de gemeente Diemen hiervoor een enquête in de bus. Doel van het onderzoek is om de woonsituatie, woonlasten, tevredenheid en verhuiswensen van inwoners in beeld te brengen. Het WiMRA laat ook zien hoeveel mensen hun woning energiezuinig willen maken en wat de woonwensen van thuiswonende kinderen zijn. 

Lex Scholten, wethouder Wonen van de gemeente Diemen: Om de juiste woningen in Diemen te krijgen, is het heel belangrijk om de woonwensen in kaart te brengen en een goed beeld te krijgen van hoe mensen nu wonen. Met dit onderzoek geven we bewoners de gelegenheid dat te laten weten. 

De gemeente(n) en de woningcorporaties gebruiken het onderzoek om te bepalen waar zij zich voor moeten inzetten. De uitkomsten van het WiMRA-onderzoek zijn begin 2022 bekend. Deze zijn te vinden onderaan de pagina van Metropool Regio Amsterdam.

Steekproef 

Binnenkort kan het zijn dat u een brief van de gemeente ontvangt met een vragenlijst. Niet iedereen ontvangt de brief, er wordt gewerkt met een steekproef. Hiervoor zijn 3832 huishoudens in Diemen willekeurig geselecteerd. Elke brief bevat een code, met de code uit de brief kan de vragenlijst ook op internet worden ingevuld. De onderzoeksafdeling van de gemeente Amsterdam voert het onderzoek voor alle 31 gemeenten in de regio uit. De reacties worden vertrouwelijk verwerkt. Onder de deelnemers worden later dit jaar 10 prijzen verloot.

Foto wethouder Lex Scholten 
Foto: Lex Scholten, wethouder Wonen van de gemeente Diemen