Herinnering: vragenlijst inrichting openbare orde Diemen Zuid


Wilt u uw mening geven over de inrichting van de openbare ruimte in Diemen Zuid? Dit is een herinnering, u kunt de vragenlijst invullen tot 3 mei. 
In de vragenlijst worden de drie verschillende thema’s in korte filmpjes toegelicht. Vervolgens kunt u aangeven hoe u de thema’s waardeert. Het invullen kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.