Telefonisch spreekuur parkeerbeleidsplan

Het ontwerp parkeerbeleidsnota 2021 ligt tot en met 21 mei ter inzage. Heeft u vragen over de nota? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur.

Dit is op:

  • Vrijdag 23 april van 13.00 tot 14.00 uur
  • Woensdag 12 mei tussen 15.00 en 16.00 uur

Meldt u van te voren aan via parkeren@diemen.nl. Let op: het spreekuur is niet bedoeld voor  het indienen van een zienswijze! Dat moet schriftelijk gebeuren. 

Zie voor meer informatie op onze pagina Actualisatie Parkeerbeleid