Mooie eerste stap gezet, nu tijd voor reflectie en ontwerp in RES proces

De Regionale Energiestrategie (RES) voor de energieregio Noord-Holland Zuid is op 21 april klaar. Diemen is één van de 29 gemeenten die deel uitmaakt van deze RES regio. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Voor Diemen is belangrijk dat de Diemer Vijfhoek in de RES 1.0 als zoekgebied is geschrapt. Er blijven in de RES twee Diemense zoekgebieden over (zie kaart). Het college gaat nu een reflectiefase inlassen. Het college wil in die fase duidelijkheid bieden hoe het vervolgproces eruit gaat zien. 17 Juni 2021 besluit eerst de gemeenteraad van Diemen over de RES 1.0. 

Kaart 'De Diemense zoekgebieden'

Zoekgebieden RES 1.0

Op de kaart hierboven zijn de gebieden 01 Diemerscheg-Diemen en 09 Gooiseweg te zien. Hieronder volgt een beschrijving van de twee zoekgebieden. 

01 Diemerscheg-Diemen

Dit is een groot en complex zoekgebied rondom het Amsterdam-Rijnkanaal, de A1 en de A9. Hier ziet de gemeente Diemen mogelijkheden voor wind- en zonne-energie. Diemen heeft het initiatief genomen om dit samen met de gemeenten Amsterdam, Gooise Meren, Weesp en de provincie Noord-Holland verder uit te werken. Voor de opwek van windenergie wordt gezocht langs zware infrastructuur. Op deze kaart is ook te zien dat de Diemer Vijfhoek geen zoekgebied voor wind en zon meer is in de RES 1.0. 

09 Gooiseweg

Dit zoekgebied voor zonne-energie strekt zich uit langs de stadsroute S112. Zonnevelden kunnen mogelijk worden geplaatst in de oksels van op- en afritten en de relatief smalle stroken parallel aan de S112.

Informatieavond

Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen bewoners en belanghebbenden hierover nog meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream.  

Bekijk de RES van Noord-Holland Zuid.
Lees meer over de RES in Diemen op www.diemen.nl/res