Acht Koninklijke onderscheidingen in Diemen

Dit jaar kregen acht inwoners van Diemen een Koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Burgemeester Erik Boog overhandigde op dinsdag 26 april de bijbehorende versierselen aan mevrouw Wil Anema-Scholte. mevrouw Betty Losekoot - Van Woelderen, de heer Hans Losekoot, de heer Kees Elbers, mevrouw Anja Stakenburg, mevrouw Ina Stam-van Baarle, de heer Lau Demmers en mevrouw Alida van der Schot. Zij werden allen vereerd met het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde - anders dan de voorgaande twee jaar - weer op een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis.

De volgende Diemense inwoners werden onderscheiden:
Mevrouw W. J. M. (Wil) Anema-Scholte werd onderscheiden omdat ze al ruim 25 jaar als vrijwilliger werkt in de geestelijke gezondheidszorg bij de Mentrum herstelkliniek Jan Thomeepad. Daar werkt ze met cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Haar optreden richting een van de meest geïsoleerde en zwakste doelgroepen van de maatschappij is attent, laagdrempelig en vriendelijk en geeft de cliënten een goed gevoel. Dat draagt in belangrijke mate bij aan hun herstel.

Het echtpaar E.C.J. (Betty) Losekoot-Van Woelderen en H. (Hans) Losekoot werd gelijktijdig onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun grote rol als vrijwilliger bij de Badminton Vereniging Diemen. Organisatorisch en bestuurlijk vormen zij al vele jaren de dragende krachten van de club. Bovendien vormen ze door hun sociale en warme optreden een verbindende factor voor hele generaties badmintonnende Diemenaren.

De heer C. (Kees) Elbers kreeg zijn onderscheiding vanwege zijn vrijwilligerswerk voor diverse Diemense organisaties. Hij begon al in 1968 bij de Nederlands Hervormde Kerk in Diemen en werd daar al snel de penningmeester. Later werd hij ook de boekhouder van de diaconie van de Protestantse Gemeente Diemen. Ruim 20 jaar geleden werd hij bovendien penningmeester van de tennisvereniging ATVD en beheerde daar de financiën voorbeeldig. Zijn vakkundige optreden zette hij ook voort bij de Belangenvereniging Rustoord als de financiële man.

Ook mevrouw A. J. (Anja) Stakenburg-Brouwer werd onderscheiden vanwege haar jarenlange belangeloze inzet voor de Diemense samenleving. Zij is al meer dan 30 jaar in diverse bestuursfuncties actief bij de Huurdersvereniging Diemen. Vooral als enthousiaste en gedreven trekker van de groep Flatmakers heeft ze aan de weg getimmerd. Dat is een initiatief van een groep bewoners van de flats aan de Rode Kruislaan om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Als initiatiefnemer en drijvende kracht van de Buurtkamer die inmiddels is gerealiseerd, is ze soms letterlijk 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar.

Ook mevrouw I. (Ina) Stam-Van Baarle heeft zich verdienstelijk gemaakt als bestuurslid van de Huurdersvereniging Diemen. En ook zij is actief bij de Flatmakers in de Rode Kruislaan, het bewonersinitiatief om de buurt te verbeteren. Bovendien is ze lid van de taakgroep “Omzien naar Elkaar” van de PCOB. In die rol houdt ze contact met oudere leden en biedt ze ondersteuning bij ziekte. Als vrijwilliger is ze in diverse rollen ook nog betrokken bij het Alzheimer Café Amsterdam Oost, Diemen en Duivendrecht.

De heer L. (Lau) Demmers ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding vooral omdat hij al 29 jaar voorzitter is van de Diemer IJsclub. Niet alleen bestuurlijk is hij actief, op allerlei andere manieren ondersteunt hij de leden van de vereniging, met name de jeugd. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief bij de PCOB in Diemen, vooral als lid van de Taakgroep Bezorging. Hij is bovendien ook actief in de Huurdersvereniging Diemen en bij de Flatmakers aan de Rode Kruislaan.

De verdiensten waarvoor mevrouw A.M. Th. (Alida) van der Schot haar Koninklijke onderscheiding kreeg, beginnen al in 1946. Tot haar vertrek naar Suriname in 1964 heeft ze veel betekend voor de Jeugdbeweging in Diemen. Ook in Suriname was ze actief  in de lokale jeugdbeweging, tegenwoordig de Scouting. Maar ze maakte zich vooral verdienstelijk als vrijwilliger voor de parochies van de paters Oblaten, onder andere door de zorg aan lepra patiënten. Bij terugkomst in Nederland in 1994 werd ze direct actief als vrijwilliger voor de Sint Petrus’ Bandenkerk. Daarnaast bood ze in zorgcentrum De Diem wekelijks ondersteuning bij activiteiten en in zorgcentrum Berkenstede ondersteunde ze de kerkdiensten. Bovendien is vrijwilligster van De Zonnebloem geweest en ook Diemenvoorelkaar mag op haar onbaatzuchtige bijdrage rekenen.