Herdenking 4 mei in Diemen

Op woensdag 4 mei wordt in Diemen weer de jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst gehouden. Dit keer kan dat gelukkig weer op de gebruikelijke manier in het bijzijn van publiek plaatsvinden.

Programma

De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Diemen. Namens het Comité Diemen 1940 – 1945 heet voorzitter Josje Kronenberg-Heijne de aanwezigen van harte welkom. Leerlingen van de Diemense basisscholen zullen vervolgens gedichten voordragen. Ook zal burgemeester Boog een toespraak houden. De bijeenkomst wordt afgesloten met koorzang door een gelegenheidskoor van de St.Petrus’ Bandenkerk onder leiding van Hans van der Meer. Het koor zingt onder andere het volkslied.

Daarna vindt bij het monument achter het gemeentehuis de gebruikelijke kranslegging plaats. Om 20.00 uur worden er daar twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens zullen het gemeentebestuur, het Comité 1940-1945, de Diemense veteranen, het Comité Gedeporteerde Joden Diemen 1940-1945, de Kinderraad, de Jongerenraad, de Historische Kring Diemen, de politieke partijen, de Scouting Diemen en overige belangstellenden kransen en bloemen bij het monument leggen. De muzikale begeleiding van deze ceremonie verzorgt de Diemer Harmonie. De Diemer Harmonie zal dan als uiting van medeleven met de bevolking van Oekraïne ook een speciaal muziekstuk laten horen: de patriottistische hymne “Prayer for Ukraine”.

Na afloop van de herdenking kunnen aanwezigen koffie drinken in het gemeentehuis. In Theater De Omval is er onder de noemer Theater Na de Dam vanaf 21.00 een speciale, gratis toegankelijke voorstelling die aansluit bij de Herdenking.
Eerder op de dag zullen bij de andere drie oorlogsmonumenten in Diemen, aan de Overdiemerweg, aan de Muiderstraatweg en op Rustoord, kransen worden gelegd door het gemeentebestuur, leden van het Comité Diemen 1040 – 1945 en leden van de kinderraad.