De Wmo-raad zoekt nieuwe leden

De Wmo- raad is een groep burgers die het beleid en uitvoering van de Wmo in Diemen kritisch volgt en de gemeente hierover adviseert. Vindt u het belangrijk om mee te praten en mee te denken over het beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan is lid worden van de Wmo-raad  wellicht iets voor u! Wij zoeken enkele enthousiaste nieuwe leden.

Wat is de Wmo? 

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt uitgevoerd door gemeenten.  Uitgangspunt van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. De meeste mensen kunnen hier zelf voor zorgen. Mensen die dat niet kunnen door ziekte, ouderdom of een handicap, kunnen terecht bij de gemeente. 

Wat doet de Wmo-raad?

De Wmo-raad geeft (on)gevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeente betrekt dit advies vervolgens bij het vaststellen van beleid. De Wmo-raad volgt ook de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. 

Vergaderingen vinden plaats op de tweede donderdag van de maand (behalve juli en augustus) van 10.00-12.00 uur. Naast de tijdsinvestering voor de vergaderingen vraagt het werk de nodige leestijd. Ook kan het voorkomen dat een bijeenkomst van de gemeente of van een belangengroep bijgewoond wordt. Het onderhouden van een netwerk maakt deel uit van de functie. 

Meer weten over deze interessante vrijwilligersfunctie?

Meer informatie vindt u op de pagina Wmo-raad. 

Belangstelling?

Stuur uw motivatiebrief met CV per email aan mevrouw L. de Berg, voorzitter van de Wmo-raad, via wmoraad@diemen.nl Ook voor vragen kunt u contact met haar opnemen.