Voorlopig Ontwerp (VO) voor het aanpassen van de verkeersstructuur in Diemen Zuid vastgesteld

Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het aanpassen van de verkeersstructuur in Diemen Zuid is vastgesteld. Het VO is voor alle geïnteresseerden vanaf vrijdag 10 december tot en met 30 januari 2022 te bekijken:

  • Online via de website
  • Op papier bij de balie van het Klant Contact Centrum