Vuurwerkoverlast doorgeven

Het afsteken van vuurwerk is dit jaar 2021 verboden en de boetes voor overtreding zijn fors. Uiteraard bestaat nu de kans dat er ondanks het verbod toch vuurwerk wordt afgestoken. Daartegen wil de gemeente optreden en ze zal extra toezicht inzetten. Maar direct handhavend optreden zal erg moeilijk zijn, omdat het constateren van heterdaad overtredingen vrijwel onmogelijk is. 

Vuurwerkoverlast melden via formulier

Om gerichter en effectiever toezicht te kunnen houden vraagt de gemeente om overlast van vuurwerk door te geven via dit formulier. 
Op doorgegeven plekken kan er dan extra gesurveilleerd worden door politie en toezichthouders en soms is ook directe opvolging van een klacht mogelijk. Op die manier kunnen we de overlast binnen de perken houden.
U kunt uw klacht over vuurwerk ook via de app “Makkelijk melden” op uw telefoon kwijt. Daarnaast kunt u de politie bellen, bij geen spoed: 0900  8844 en bij zeer dringende spoed: 112