Gemeente verwijdert risicobomen

In de afgelopen periode zijn verspreid door Diemen ruim 1500 bomen onderzocht. Bij deze bomen was twijfel over de gezondheid. Daarom heeft een onafhankelijk bureau een boomveiligheidscontrole gedaan. 53 bomen blijken in slechte conditie te zijn. Hiervan moeten er helaas 45 worden vervangen. Daarvan kunnen 28 bomen een risico vormen voor de omgeving. Bijvoorbeeld door afbrekende takken of kans op omvallen van de boom bij een storm. Deze bomen moeten daarom snel worden verwijderd. Volgend voorjaar worden ze vervangen door nieuwe bomen.

De gemeente is beheerder van de openbare ruimte in Diemen. Daaronder vallen bijvoorbeeld wegen, straatmeubilair en groen. Regelmatig inspecteert de gemeente deze objecten. Daaronder vallen ook de ongeveer 11.000 bomen die de gemeente onderhoudt. We houden in de gaten of de bomen goed groeien, gezond zijn en of ze geen gevaar vormen voor de omgeving. 

Van de 1500 onderzochte bomen hebben 365 bomen een goede conditie. De rest van de bomen die onderzocht zijn heeft een matige of redelijke conditie. Deze bomen vormen geen gevaar voor de omgeving. Er moet soms wel iets gebeuren, bijvoorbeeld dode takken of klimop verwijderen. Maar dit heeft minder haast. 

Hoe nu verder

De 28 bomen die snel moeten worden verwijderd staan verspreid door Diemen. Er is een spoed kapaanvraag gedaan voor deze bomen. Op 12 december wordt begonnen met het verwijderen van de bomen. De overige 17 bomen worden op een later moment verwijderd. Ongeveer 500 andere bomen moeten worden gesnoeid. Het snoeien begint in februari 2023. 

Nieuwe bomen planten

In het voorjaar van 2023 worden nieuwe bomen geplant. Hiermee worden de bomen vervangen die we nu moeten verwijderen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op de plek van de oude bomen.