Kennisgeving Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. In de kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Het NNHS dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste hinder veroorzaken. Ook wordt de aangescherpte vierde baanregel vastgelegd.

Documenten bekijken

Alle relevante documenten staan op www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit. Op papier kunt u deze documenten van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 tijdens reguliere openingstijden op afspraak bekijken bij de receptie van het gemeentehuis van Diemen.

Online Informatiebijeenkomsten

In online informatiebijeenkomsten worden de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het milieueffectrapport toegelicht. Op www.luchtvaartindetoekomst.nl vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten. Na de toelichting is er gelegenheid om in themasessies uw vragen te stellen. De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • dinsdag 9 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;
  • dinsdag 9 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur;
  • donderdag 11 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;
  • donderdag 11 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Meer informatie hierover en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden, vindt u op: www.luchtvaartindetoekomst.nl.

De kennisgeving kunt u hier terugvinden.