Diemen schrapt vier windzoekgebieden

Het college van Burgemeester en wethouders van Diemen heeft besloten om vier windzoekgebieden te schrappen. Er blijven nu nog drie zoekgebieden voor windmolens over in Diemen. Deze worden in het uitvoeringsprogramma van de Regionale Energiestrategie (RES) verder onderzocht. 

Bij de beslissing om vier zoekgebieden te schrappen heeft het college vooral het behoud van het open landschap zwaar laten wegen. Hierover worden zowel in een nieuwe verkenning van onderzoeksbureau Tauw, in de Omgevingsvisie Diemen 2040 en het Ontwikkelperspectief Diemerscheg stellige uitspraken gedaan. Het college wil ook onherstelbare schade voor de natuur voorkomen, vooral in het Diemerbos. Slimme mogelijkheden voor windmolens zijn dan alleen nog te vinden op de aangewezen stroken langs zware infrastructuur zoals spoor, weg, kanaal en op voldoende afstand van woningen. Nader onderzoek moet uitwijzen of hinder voor bewoners en de schade aan de natuur op deze manier binnen acceptabele grenzen blijven.
De argumenten voor de gebieden die afvallen (zie kaart)

Het westelijke deel van de zoekgebieden A en B vallen af vanwege de nabijheid van open landschap en de daaraan gekoppelde natuurwaarden. Hetzelfde argument geldt voor het zoekgebied E. 

Het zoekgebied D valt af vanwege de ligging centraal in het Diemerbos. Om hier windmolens te plaatsen moeten er veel bomen wijken om het gebied te kunnen bereiken met zwaar materieel. Het college is zuinig op het Diemerbos en wil onherstelbare schade voor de natuur voorkomen.

De argumenten voor de zoekgebieden die verder worden onderzocht (groen omcirkelde gebieden op de kaart):

Het oostelijke deel van A en B blijven gehandhaafd omdat deze zoekgebieden voldoende afstand hebben tot het open landschap. Bovendien liggen ze langs bestaande zware infrastructuur zoals spoor, weg en kanaal. Hetzelfde argument geldt voor zoekgebied C.

De zoekgebieden F en G blijven gehandhaafd omdat deze zoekgebieden op voldoende afstand liggen van het open landschap. Daarnaast liggen ze aan de rand van het Diemerbos waardoor natuurschade wordt beperkt. En deze zoekgebieden liggen tussen en nabij bestaande zware infrastructuur van spoor, weg en kanaal.

Vervolgstappen

De drie overgebleven zoekgebieden houden de status van zoekgebied en daarmee is het nog altijd niet definitief dat hier daadwerkelijk windmolens kunnen komen. Een eerste vervolgstap die het college wil zetten is het laten uitvoeren van een Milieu Effect Rapport (MER) voor de overgebleven zoekgebieden. In dit MER kan dan ook het al eerder beloofde onderzoek naar geluid en slagschaduw, en een uitgebreider natuuronderzoek worden meegenomen. Bij het opstellen van het MER kan Diemen ook weer inwoners betrekken zodat verschillende zienswijzen worden meegewogen. Het college wil op korte termijn een besluit nemen over het in gang zetten van deze MER procedure.
 

Bekijk de kaart