Hoe pakken we de zoektocht naar mogelijkheden voor windturbines en zonnevelden aan? Geef uw mening

Op 17 juni 2021 werd de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. De gemeenteraad van Diemen zette hiermee het sein op groen om door te gaan met de zoektocht naar mogelijkheden voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie binnen onze gemeentegrenzen.

Alvorens die zoektocht te hervatten, willen we eerst even stilstaan en terugkijken. We willen graag weten hoe het proces in aanloop naar de RES 1.0 is verlopen. En belangrijker nog. We willen ervan leren en die leerpunten meenemen naar het vervolgproces. 
Daarom zijn we benieuwd. We horen graag uw mening over de diverse activiteiten die de gemeente heeft ondernomen om tot de RES 1.0 te komen. Ga even in gedachten terug naar de periode, ongeveer een jaar geleden. Wat komt er dan bij u op? Denk daarbij aan de informatieverstrekking over de Diemer zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden.
 
We vinden het fijn als u even de moeite neemt om uw bevindingen over het participatietraject van de RES 1.0 met ons te delen. Het invullen vraagt slechts 5 minuten. De enquête is in te vullen tot en met 28 februari. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

Via de volgende link is de enquête in te vullen.