Kieskompas wijst Diemense stemmer de weg

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen Diemense kiezers gebruik maken van de Kieskompas als stemhulp. Door op stellingen te reageren geven kiezers hun mening en die wordt vergeleken met de antwoorden die de politieke partijen gaven. Daaruit volgt een beeld van de partijen die het meest overeenkomen met de meningen van de kiezer. Op die manier helpt de Kieskompas Diemense kiezers bij het maken van een keuze. 

Samen met de deelnemende politieke partijen heeft de Kieskompas de afgelopen periode onderwerpen verzameld die in Diemen spelen. Deze onderwerpen zijn vervolgens vertaald naar prikkelende stellingen. Alle partijen hebben op deze stellingen geantwoord van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal niet mee eens’. In de Kieskompas ziet de kiezer dan zijn positie en die van de partijen in het Diemense politieke landschap. Ze kunnen zich vervolgens ook nog verder oriënteren op de posities van de verschillende partijen. Zo kunnen ze thema’s selecteren die ze belangrijk vinden en kijken welke partij op deze thema’s het meest overeenkomt met hun voorkeuren, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, economie of milieu. 

De Kieskompas is volledig transparant en onafhankelijk. Alle antwoorden van de politieke partijen worden onderbouwd door een verwijzing naar hun verkiezingsprogramma of een andere partijbron. De Kieskompas heeft de reacties van de partijen gecontroleerd. Kiezers kunnen die achterliggende informatie met een enkele klik op de knop inzien. De methodiek van de Kieskompas garandeert dat de politieke partijen voldoende van elkaar verschillen op de stellingen.

Via de volgende link kun je het Kieskompas invullen.