Vergroening Holland Park krijgt vorm

De wijk Holland Park krijgt een groenere uitstraling. Samen met de bewoners in de wijk gaat de gemeente aan de slag de wijk verder te vergroenen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het voorlopig ontwerp voor de vergroening vastgesteld. Bewoners hebben meegedacht over het ontwerp én gaan meehelpen met het uitvoeren. Het voorlopig ontwerp is online in te zien via de volgende link. 

Bewoners ontvangen een uitnodiging om het ontwerp te bekijken en erop te reageren. De reacties worden gebruikt bij het maken van het definitief ontwerp. Het is de bedoeling dat het definitief ontwerp nog voor de zomer wordt uitgevoerd.