Verkiezingen: geldige kandidatenlijsten en lijstnummering ter inzage

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Diemen maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00, in de zittingsruimte in een openbare zitting zal beslissen over

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

De zitting van vrijdag 4 februari 2022 in het gemeentehuis wordt tevens om 10:00 uitgezonden via een livestream op internet, via het YouTube-kanaal van de gemeenteraad. De link naar deze livestream kunt u vinden op www.diemen.nl/verkiezingen. Tijdens deze zitting kunt u bezwaren indienen via het telefoonnummer 06-25661436. 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt ook bekend, dat de op vrijdag 4 februari 2022 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel l 17 van de Kieswet, daarna voor een ieder ter inzage worden gelegd bij: Team Verkiezingen, D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen.