Onderzoek nieuwe windmolens in omgeving gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam laat een groot onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen van nieuwe windmolens op de omgeving. Dit is een plan-MER onderzoek. Op maandag 13 maart van 19.30 uur tot 20.30 uur organiseert de gemeente Amsterdam hierover een online informatieavond. Inwoners van Diemen die in de buurt van de Amsterdamse zoekgebieden wonen, kunnen zich ook aanmelden voor deze online informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatieavond krijgt u te horen wat er onderzocht gaat worden en hoe. Ook vertelt de gemeente hoe u kunt reageren op het onderzoek.

Zoekgebieden

De gemeente Amsterdam heeft in 2021 een aantal gebieden aangewezen waar misschien windmolens geplaatst kunnen worden. Deze gebieden heten zoekgebieden. Twee zoekgebieden van Amsterdam grenzen aan het grondgebied van Diemen. Het gaat om de zoekgebieden Diemerscheg en Sciencepark.

In alle zoekgebieden (behalve het zoekgebied Noorder IJ-plas/Cornelis Douwesterrein) zal uitgebreid onderzoek gedaan worden om te kijken of hier windmolens geplaatst kunnen worden. Blijkt uit het onderzoek blijkt dat een windmolen op een bepaalde plek te veel schade aan mens en natuur veroorzaakt? Dan komt daar geen windmolen.

Noorder IJ-Plas/Cornelis Douwesterrein

Het zoekgebied Noorder IJplas/Cornelis Douwesterrein in Amsterdam Noord wordt niet meegenomen met de plan-MER onderzoeken. Dit traject loopt namelijk ver vooruit op de andere zoekgebieden. Hier is al heel uitgebreid onderzoek gedaan naar eventuele gevolgen voor de omgeving.

Plan-MER

Het onderzoek dat de gemeente Amsterdam laat uitvoeren, heet een plan-milieueffectrapport, of een plan-MER. In dit plan-MER worden onder andere mogelijke gevolgen voor gezondheid en natuur onderzocht. Zo helpt het plan-MER om te bepalen welke zoekgebieden het meest geschikt zijn om windmolens te plaatsen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Voordat het onderzoek begint, komt er een lijst met wat er allemaal onderzocht gaat worden en hoe. Dat heet een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Tijdens de informatieavond op 13 maart legt de gemeente Amsterdam uit wat er precies in de NRD staat.

Geef uw mening

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is op 22 februari openbaar gemaakt. Iedereen die dat wil, kan de notitie lezen:

Denkt u dat er iets ontbreekt, of dat een bepaald thema anders onderzocht moet worden? Dan kunt u een reactie geven. Dat kan tussen 22 februari en 4 april. Zo oefent u invloed uit op de opzet van het onderzoek. Tijdens de informatieavond op maandag 13 maart legt de gemeente Amsterdam ook uit hoe u kunt reageren.

Aanmelden informatieavond

U kunt zich aanmelden voor de online informatieavond op amsterdam.nl/windenergie. Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u via e-mail een link voor deze online bijeenkomst. Ook kunt u via deze link vanaf 14 maart de informatiebijeenkomst terugkijken.

Meer informatie

Zoekgebiedenwindenergie