Diemen Aardgasvrij in 2050

Diemen aardgasvrij in 2050?

De gebouwde omgeving van Diemen aardgasvrij maken is een van de grootste en meest ingrijpende opgaves voor de komende jaren. Dat gaat iedereen raken en daarom wil Diemen ruim tijd uittrekken om samen met inwoners, gebouweigenaren en netbeheerders voor het einde van dit jaar een inspirerende en toekomstgerichte visie te ontwikkelen. In dit programma gasvrij Diemen ligt in eerste instantie de nadruk op de wijken die voor 2030 geïsoleerd worden, of van het gas af kunnen. Tevens wordt er een doorkijk gemaakt van de warmteopties voor de wijken die na 2030 aan de beurt komen. Iedere gemeente in Nederland moet uiterlijk dit jaar zo’n visie opstellen. 

Gasvrij Diemen

De reis naar een gasvrij Diemen begint half februari. Eerst krijgen alle inwoners een brief over het waarom, de stappen en het tijdpad. Tegelijk krijgen inwoners een uitnodiging om hun meningen en ideeën over een aardgasvrije toekomst mee te geven via een online enquête. Dit geeft al een eerste beeld hoe er in Diemen gedacht wordt over gasvrij koken en stoken in de toekomst. Later in het jaar worden ook (online) bewonersbijeenkomsten en werksessies met professionele partijen zoals woningbouwcorporaties en netbeheerders georganiseerd.

Vanaf 2022 wijkuitvoeringsplannen

Als het programma ‘gasvrij Diemen’ het eind van dit jaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld, dan is bekend voor welke wijken in Diemen er een kansrijk warmte alternatief voor aardgas is. Denk hierbij aan een warmtenet of elektrische warmtepomp. Het is ook de start van de volgende fase. Voor de wijken waar concrete plannen voor bestaan worden dan wijkuitvoeringsplannen gemaakt. Hierin wordt beschreven hoe de verandering  naar een aardgasvrije wijk aangepakt gaat worden. Het opstellen van een uitvoeringplan per wijk wordt gedaan samen met de bewoners en andere benodigde partijen.
Informatie en nieuwe ontwikkelingen rond Diemen Gasvrij zijn vanaf half februari te volgen op de website. In Diemen is er ook al een groep inwoners actief betrokken bij gasvrij Diemen. Wie zich ook wil aansluiten vindt informatie over deze groep en hun activiteiten op het platform Daarom Duurzaam Diemen.