Details en diepgang voor onderzoek naar windenergielocaties Diemen vastgesteld

Het college van Diemen heeft de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Hiermee is bekend geworden welke details en diepgang gelden voor het m.e.r. onderzoek naar locaties voor windmolens in de Diemen. Onderzoeksbureau Antea gaat het m.e.r. onderzoek uitvoeren.

In de m.e.r. is er veel aandacht voor het geluid van windturbines, ook in combinatie met andere geluidsbronnen in de omgeving van de zoekgebieden, en de effecten op de natuur. De NRD is bovendien op een aantal punten gewijzigd naar aanleiding van 46 reacties die zijn gegeven. Zo komt er in het onderzoek meer aandacht voor bijvoorbeeld de effecten van windturbines op de woonwijk in aanbouw Weespersluis en de volkstuinen langs het Amsterdam Rijnkanaal. Daarnaast is er een logischere begrenzing in de zoekgebieden aangebracht. Hierdoor zijn er nu nog 4 in plaats van 5 zoekgebieden over.

Het college gaat niet in op het verzoek om de mogelijkheid van windturbines hoger dan 145 meter te laten onderzoeken. Het college blijft bij het standpunt dat dit niet kan vanwege geldende hoogtebeperkingen door Schiphol.

De NRD en de beantwoording van de reacties zijn te vinden op deze pagina.