De Wmo-raad zoekt een nieuwe leden!

Meepraten en meedenken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Kom dan de Wmo-raad Diemen versterken! De leden van de Wmo-raad zijn op zoek naar enthousiaste, nieuwe leden. Zij kunnen hun kennis en ervaring inzetten voor de inwoners van Diemen.

Iedereen heeft wel eens te maken met de Wmo; zelf of via familie of buren. Als lid van de Wmo-raad kunt u de gemeente adviseren over het beleid en de uitvoering van de Wmo in Diemen.  

Wat houdt het werk in?

De Wmo-raad vergadert een keer per maand op donderdagochtend. Naast de vergaderingen moet u tijd hebben om stukken te lezen. Ook komt het voor dat u een bijeenkomst van de gemeente of van een belangengroep bijwoont. Ervaringen van inwoners van Diemen over de Wmo zijn belangrijk voor de Wmo-raad. Daarom is het goed om een netwerk te hebben in Diemen.   

Denk ook mee

Het lidmaatschap van de Wmo-raad is een interessante, leerzame en leuke vrijwilligersfunctie. Voor deze functie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Hier vindt u meer informatie.

Belangstelling?

Stuur uw motivatiebrief met CV per e-mail aan mevrouw L. de Berg, voorzitter van de Wmo-raad, via wmoraad@diemen.nl. Ook voor vragen kunt u contact met mevrouw De Berg opnemen, per e-mail of telefonisch:  06-48590743.

Wmo-raad juli 2022webDe huidige Wmo-raad, vlnr: Lex Boot, Margriet van der Valk, Louise de Berg, Henk Fens, Michiel Boer
(Foto uit Diemen Info, juli 2022)